Profesyonel, Hızlı ve Güvenilir

Gayrimenkul Danışmanlık
ve Müşavirlik Hizmetleri

Araştırma

Arsa ve arazinin konumunu imar ve yol durumu inceleme araştırma ve raporlama.

Değerlendirme

Arsa ve arazinin teknik hukuk ve beşeri durumlarının  tespit ve raporlanması. Öngörülen Ticari faaliyete yatkınlığının belirlenmesi, doğru fiyat aralığında gerekli yatırımın yapılması.

Projelendirme

Doğru değerlendirme neticesinde edinilen gayrimenkulün kaliteli ve vizyon sahibi teknik ekiple irtibatlandırılıp inşaat uygulamasında başarının sağlanması.

Faaliyet Alanı

HALİHAZIR HARİTA

Halihazır haritalar genel olarak Herhangi bir bölgede Yapılacak olan İmar planlarına altlık olarak üretilen arazide mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü gibi her ne varsa ölçülüp 1/1000 yada 1/2000 ölçekli olarak düzlemsele aktarılan haritalardır.

Bu Haritalar Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır üzerine nirengi, poligon, parsel gibi kadastral verilerin işlendiği haritalardır.

PLANKOTE HARİTA

Plankote, genelde mimari projelerin hazırlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan arazinin topoğrafik yapısını eğimini kot farkını gösteren bir harita türüdür.

PARSELASYON PLANI

İmar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak belediye veya valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.  Bu işlem sonucunda söz konusu arazi/arsa parseli , yol, meydan, yeşil alan , park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yeni imar parsellerine ayrılır.

ARSA VE BİNA APLİKASYONU

Arsa ve binanın zemine işaretlenmesidir.

YOLA TERK – İHDAS – TEVHİT İFRAZ

İmar planı çerçevesinde park, yeşil alan vb. tesislerin kurulumu için kamu yararı gözetilerek bırakılmasına yola terk ya da kamuya terk adı verilir.

Arsa ve arazi düzenlemesinde tescil dışı kadastro yollarının imar adalarına isabet ederek yol vasfını kaybetmesi ile oluşan alanlara yoldan ihdas deniliyor.

Birden fazla parselin imar kanununa ve imar planına uygun olarak birleştirilmesi işlemine tevhit işlemi denmektedir.

İmar kanununa ve imar planına uygun olarak en az bir parselin iki olmak üzere daha fazla  bölünme işlemine ifraz işlemi denmektedir.

TUS VE APLİKASYON HİZMETİ

Üzerine bina yapılacak parselin aplikasyon krokisi ve imar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita mühendislerince hazırlanan dosyaya Tus dosyası denir. Yeni yapılacak binanın kitle ebatlarını çekme mesafelerinin gösterir Yapı Yeri Uygulama Krokisi ve Kotlarını yol genişliklerini gösterir kroki hazırlanır.

VAZİYET PLANI

Mimari projenin parsel sınırlarından olan mesafelerinin gösterildiği krokilerdir.

Referanslar

 

Hakkımızda

Vizyonumuz

  • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, haritacılık ilkeleri doğrultusunda ve kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeden daha büyük projelere imza atmak,
  • Faaliyette bulunduğumuz alanlarda günümüz zengin ekipmanları ve tecrübeli personelimiz ile sektördeki adımızı daha ileriye götürmek,
  • Harita, kadastro ve bilgi sistemlerindeki yenilik ve gelişmeleri takip etmektedir.

Misyonumuz

  • Çevreye duyarlı, kaliteli, teknoloji ve bilgiyi başarılı ve tecrübeli insan kaynakları ile etkin ve verimli şekilde kullanarak, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerini yükseltmek,
  • Haritacılık ilkeleri ve mühendislik etiğine bağlı kalarak, verdiğimiz kaliteli hizmetin devamlılığını sağlamak,
  • Kalite ve iş güvenliğinden ödün vermeden yasal mevzuat çerçevesinde sürekli büyüme sağlamak,.
  • İtinalı, özverili ve düzenli çalışarak tam, doğru, zamanında ve mevzuata uygun olarak projeleri sonuçlandırmaktır.

Ekibimiz

MURAT EFLATUN

Şirket Müdürü, Harita Mühendisi

10 Temmuz 1978 tarihinde Kırşehir’ de doğmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nü 2001 de başarıyla tamamlamıştır. Üst Düzey Yönetici olarak 2001-2010 yılına kadar harita mühendisliği alanında faaliyetlerde bulunmuştur. 2010 yılından beri Eflatun Harita Mühendislik Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adı altında faaliyetlerime devam etmektedir.

GÜLÇİN BERBER EFLATUN

Kurucu, Harita Teknikeri

13.08.1979 İzmir doğumludur. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Harita Kadastro bölümünden 1999 yılında mezun olmuştur.

Mezun olduğu tarihten itibaren İzmir bölgesi Harita Mühendislik Hizmeti veren Mehmet Tütüncü Harita, Şener Yaşar Harita, Form Harita ve Asrın Harita firmalarında görev yapmış, KartoCad Yazılım ve Donanım firması İzmir Bölge temsilciğinde kurulum ve eğitim uzmanlığı yapmıştır.

FIRAT ŞİMŞEK

Harita Mühendisi

1992 tarihinde İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. 2011-2015 yılları arasında Gümüşhane Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünü 2015 yılında başarıyla bitirerek Harita Mühendisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2016 yılından itibaren Eflatun Harita Mühendislik Şirketinde çalışmaktadır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Yüksek Lisansını okumaktadır.

Kullandığı Sistemler:

KOLİDA SOKKIA TOTAL STATİON, SOUTH 82-V TOPCON SATLAB GPS, NİVO, NETCAD AUTO CAD.

BURAK AYDIN

Harita Teknikeri

1995 tarihinde İzmir Konak’ da doğmuştur.2014-2016 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren Eflatun Harita Mühendislik Şirketinde Harita Teknikeri olarak çalışmaktadır.

Kullandığı Sistemler:

SOKKIA TOTAL STATİON, SOUTH S82-V GPS, NİVO, NETCAD.

HAYREGÜL ÖZTÜRK

Harita Teknikeri

1993 tarihinde İzmir’ de doğmuştur. 2012-2014 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Harita Kadastro Bölümünü başarıyla bitirerek Harita Teknikeri olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2016 yılından itibaren Eflatun Harita Mühendislik Şirketinde çalışmaktadır.

Kullandığı Sistemler:

SOKKIA TOTAL STATİON, SOUTH 82-V GPS, , NİVO, NETCAD AUTO CAD, NETCAD.

EBRU ERBAY

Harita Teknikeri

1995 tarihinde İzmir Konak’ da doğmuştur. 2014-2016 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Harita Kadastro Bölümünü başarıyla bitirerek Harita Teknikeri olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2017 yılından itibaren Eflatun Harita Mühendislik Şirketinde çalışmaktadır.

Kullandığı Sistemler:

NETCAD AUTO CAD.

İletişime Geç

Harita ve Kadastro Bilgi Sistemleri ve tüm hizmetlerimizle ilgili daha detaylı bilgi  almak için lütfen çekinmeden iletişime geçin!

4 + 1 = ?